ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διακρινόμαστε για την εγγυημένη ποιότητα των υπηρεσιών μας!

Το συνεργείο μας διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας για προεγκατεστημένα και εγκατεστημένα συστήματα ABS, γεγονός που διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

image-162436-pdf-icon.png?1458562411534

Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf. Απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο τον Αcrobat Reader. 

Για λήψη της εφαρμογής πατήστε τον ακόλουθω σύνδεσμο.

download...

Εξουσιοδότηση Συνεργείου 15-05-2014

Αντικείμενο Εξουσιοδότησης: Τοποθέτηση / Ρύθμιση / Συντήρηση Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση, Αποκλειστικά του Κατασκευαστικού Οίκου Wabco

Εξουσιοδότηση Συνεργείου 08-03-2011

Αντικείμενο Εξουσιοδότησης: Τοποθέτηση / Ρύθμιση / Συντήρηση Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.)

Workshop Authorisation 15-10-2010

For Anti Block Systems during the braking procedure (ABS)

Εξουσιοδότηση Συνεργείου 09-12-2009

Αντικείμενο Εξουσιοδότησης: Τοποθέτηση / Ρύθμιση / Συντήρηση Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση, Αποκλειστικά του Κατασκευαστικού Οίκου Wabco